اخبار

صفحه اصلی / اخبار

آرشیو اخبار

یونیک ویزا
آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا در سال 2024

میانگین حقوق مهندسان در استرالیا

میانگین حقوق مهندسان در استرالیا

تعداد تخمینی  فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا(بر اساس آمار ماه آگوست 2023)

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا در راند 25 می 2023

فرصت شغلی در استرالیا

فرصت شغلی در استرالیا برای مهندسان عمران

شرایط ایالت ویکتوریا برای ویزای تخصص و مهارت

شرایط ایالت ویکتوریا برای ویزای تخصص و مهارت

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه دسامبر سال 2022 منتشر گردیده است.

باز شدن ایالت NSW برای متقاضیان دریافت دعوتنامه ساب کلاس190 و 491

باز شدن ایالت NSW برای متقاضیان دریافت دعوتنامه ساب کلاس190 و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

میزان ظرفیت مشخص شده در خصوص ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی 2022-2023 مانند سال قبل برابر با 160,000 سهمیه خواهد بود و تمرکز اصلی بر جذب نیروی کار ماهر است.

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه ژانویه سال 2022 منتشر گردیده است.

شرایط اسپانسری ایالت های استرالیا برای ویزای نخصص و مهارت

به روزترین شرایط اسپانسری ایالت های استرالیا برای ویزای تخصص و مهارت (نیروی کار ماهر) زیر گروه 190

آپدیت ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت خارج از استرالیا

آپدیت ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت خارج از استرالیا

مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی  اخیر

مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی اخیر در استرالیا

بررسی به روز ترین شرایط اسپانسری مناطق استرالیا برای درخواست کنندگان ویزاهای 491

بررسی به روز ترین شرایط اسپانسری مناطق استرالیا برای درخواست کنندگان ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 491

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491) در سال مهاجرتی 2021-2022

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل 2021 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل 2021 )

معرفی ویزای گلوبال تنلت استرالیا

معرفی ویزای گلوبال تنلت استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

برنامه نامینیشن ایالت ویکتوریا

ایالت ویکتوریا برنامه نامینیشن ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاس 190 و 491) را از روز سه شنبه 8 سپتامبر 2020 آغاز مینماید.

لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL)

وزیر مهاجرت استرالیا امروز (2 سپتامبر 2020) لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL) را اعلام نموده است.

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند آگست 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند آگست 2020 )

ظرفیت مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2021-2020  برای ویزای تخصص و مهارت

ظرفیت مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2021-2020 برای ویزای تخصص و مهارت

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

آخرین اخبار ایالت استرالیای جنوبی در خصوص ویزای 190 و 491

آخرین اخبار ایالت استرالیای جنوبی در خصوص ویزای 190 و 491

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت در تاریخ 2020.06.11

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189 و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه جون سال 2020 منتشر گردیده است.

ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا

ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا