تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

صفحه اصلی / اخبار / تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

یونیک ویزا
تعداد تخمینی  فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

150 بازدید

تعداد تخمینی  فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا(بر اساس آمار ماه آگوست 2023)

دستیار فروش:3993
مدیر پروژه ساخت: 1419
معلم پیش دبستان:1073
مکانیک خودرو: 1200
مهندس عمران: 909
مدیر تولید: 404
روانشناس: 318
کارشناس بهداشت محیط: 307
مهندسان مکانیک و صنایع: 301
مهندس برق: 185
مهندس معدن: 145

یونیک ویزا