ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

صفحه اصلی / اخبار / ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

یونیک ویزا
ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

389 بازدید

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)  در سال مهاجرتی 2021-2022 را در جدول زیر ملاحضه مینمایید:

 

نام ایالت               

ساب کلاس 190 ویزای تخصص و مهارت                         

ساب کلاس 491 ویزای تخصص و مهارت

ACT

600

1,400

NSW

4,000

3,640

VIC

3,500

500

QLD

1,000

1,250

NT

500

500

WA

1,100

340

SA

2,600

2,600

TAS

1,100

2,200

Total

14,400

12,430

 

یونیک ویزا