دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

صفحه اصلی / اخبار / دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

یونیک ویزا
دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند سپتامبر 2020 )

402 بازدید

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه سپتامبر سال 2020 منتشر گردیده است.

تعداد دعوتنامه های صادر شده در تاریخ 11 سپتامبر 2020 به شرح زیر است:

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 189: 350 دعوتنامه

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی): 150دعوتنامه

پروسه دریافت دعوتنامه :

متقاضیان دارای امتیاز بالاتر موفق به کسب دعوتنامه شده اند و در مواردی که امتیاز متقاضیان مساوی بوده است اولویت دریافت دعوتنامه با شخصی بوده که EOI وی با امتیاز موثر، زودتر ثبت شده بوده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 75 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه جولای2020 ثبت گردیده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 189 دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 65امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در آگست 2020 ثبت گردیده است.

 

لیست مشاغل پر طرفدار (Pro-rata occupations) در راند 11 سپتامبر2020:

برای مشاغلی که درخواست بیشتری در مقایسه با بقیه رشته های شغلی دارند، رقابت سختی برای اخذ دعوتنامه وجود دارد و اخد دعوتنامه در این مشاغل نیازمند امتیاز بالاتر از حد معمول میباشد. این امر به این علت اتفاق می افتد که در طول سال مهاجرتی برای مشاغل پر طرفدار تعداد کافی دعوتنامه برای راندهای مختلف وجود داشته باشد.

در سیستم اسکیل سلکت استرالیا اولویت تکمیل ظرفیت مشاغل برای ساب کلاس 189 بوده و ظرفیت باقی مانده به ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی)اختصاص می یابد. در نتیجه چنانچه ظرفیت مشاغل توسط متقاضیان ساب کلاس 189 تکمیل گردد دعوتنامه ای برای ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) صادر نمیگردد.

مشاغلPro-rata در این راند به شرح ذیل هستند :

ساب کلاس

کد گروه شغلی

گروه شغلی

189/491

2211

Accountants

189/491

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

189/491

2334

Electronics Engineer

189/491

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

189/491

2339

Other Engineering Professionals

189/491

2611

ICT Business and System Analysts

189/491

2613

Software and Applications Programmers

189/491

2631

Computer Network Professionals

یونیک ویزا