لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL)

صفحه اصلی / اخبار / لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL)

لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL)

یونیک ویزا
لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL)

لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL)

554 بازدید

وزیر مهاجرت استرالیا امروز (2 سپتامبر 2020) لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL) را اعلام نموده است.

هدف از آماده سازی این لیست، جذب تعداد محدودی از افراد متخصص دارای اسپانسر، جهت اشتغال در بخش های حیاتی و مهم این کشور و درنتیجه حمایت از بهبود وضعیت اقتصادی استرالیا میباشد.

*شایان توجه است لیست های قبلی نیز همچنان معتبر هستند و پروسه ویزاهای تخصص و مهارت برای متقاضیان مشاغل موجود در آن لیستها به روال سابق ادامه دارد لیست جدید PMSOLصرفا دارای اولیت بیشتر است.

این لیست شامل 17 کد شغلی است که عبارتند از:

 • ChiefExecutiveorManagingDirector(111111)
 • ConstructionProjectManager(133111)
 • MechanicalEngineer(233512)
 • GeneralPractitioner(253111)
 • ResidentMedicalOfficer(253112)
 • Psychiatrist(253411)
 • MedicalPractitionernec(253999)
 • Midwife(254111)
 • RegisteredNurse(AgedCare)(254412)
 • RegisteredNurse(CriticalCareandEmergency)(254415)
 • RegisteredNurse(Medical)(254418)
 • RegisteredNurse(MentalHealth)(254422)
 • RegisteredNurse(Perioperative)(254423)
 • RegisteredNursesnec(254499)
 • DeveloperProgrammer(261312)
 • SoftwareEngineer(261313)
 • MaintenancePlanner(312911)

 

در این طرح کارفرمایان ابتدا باید سعی کنند نیروی مورد نظر را از بین متقاضیان داخل استرالیا استخدام نمایند و مدارکی دال بر صحت این موضوع ارائه کنند (اعم از حداقل 2 نوبت تبلیغ در رسانه ها بابت جذب نیرو و همچنین درج آکهی استخدام در سایت Jobactive دولت استرالیا) پس از آن قادر به اسپانسری شخصی خارج از استرالیا خواهند بود.

دارندگان ویزایی که از طریق کارفرمایی تایید شده در استرالیا بابت یکی از مشاغل لیست فوق اسپانسر شده باشند قادر به درخواست معافیت از محدودیت سفر به استرالیا هستند ولی 14 روز قرنطینه با هزینه شخصی، پس از ورود به استرالیا همچنان شامل این افراد نیز خواهد شد.

یونیک ویزا