فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای طرح مهاجرت با اسپانسر منطقه ای  (ساب کلاس 187)

ویزای طرح مهاجرت با اسپانسر منطقه ای (ساب کلاس 187)

ویزای کار موقت در استرالیا- ساب کلاس 400

توضیحاتی در خصوص ساب کلاس 400

آخرین تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

آخرین تغییرات لیست SOL و CSOL