فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا در سال 2024

میانگین حقوق مهندسان در استرالیا

میانگین حقوق مهندسان در استرالیا

تعداد تخمینی  فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا(بر اساس آمار ماه آگوست 2023)

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا در راند 25 می 2023

فرصت شغلی در استرالیا

فرصت شغلی در استرالیا برای مهندسان عمران