فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

تاثیر تغییرات اعمال شده در لیست مشاغل ویزاهای تخصصی و مهارت (Skilled Worker)

تاثیر تغییرات اعمال شده در لیست مشاغل ویزاهای تخصصی و مهارت (Skilled Worker)

اطلاعات ویزای جدید

اطلاعات ویزای جدید "کمبود موقت نیروی کار (TSS)"

حذف ویزای 457 استرالیا و جایگزین شدن با ویزای کمبود موقت نیروی کار (TSS)

حذف ویزای 457 استرالیا و جایگزین شدن با ویزای کمبود موقت نیروی کار (TSS)

تغییرات در ویزای کار و تعطیلات استرالیا

تغییرات در ویزای کار و تعطیلات استرالیا

اعزام 3500 نیروی کار ایرانی به ایرلند

اعزام 3500 نيروي کار ماهر ايراني به ايرلند

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT