فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

تعداد تخمینی  فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا

تعداد تخمینی فرصت های شغلی موجود در برخی مشاغل در ایالت NSW استرالیا(بر اساس آمار ماه آگوست 2023)

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا در راند 25 می 2023

فرصت شغلی در استرالیا

فرصت شغلی در استرالیا برای مهندسان عمران

شرایط ایالت ویکتوریا برای ویزای تخصص و مهارت

شرایط ایالت ویکتوریا برای ویزای تخصص و مهارت

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه دسامبر سال 2022 منتشر گردیده است.