فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

تغییرات در ویزای کار و تعطیلات استرالیا

تغییرات در ویزای کار و تعطیلات استرالیا

اعزام 3500 نیروی کار ایرانی به ایرلند

اعزام 3500 نيروي کار ماهر ايراني به ايرلند

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند