نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

صفحه اصلی / اخبار / نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

یونیک ویزا
نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

نتایج صدور دعوتنامه های ایالت ACT در راند 11 سپتامبر 2020

378 بازدید

ایالت ACT آمار مربوط به راند صدور دعوتنامه مورخ 11 سپتامبر 2020را منتشر نموده است.

تعداد دعوتنامه های صادر شده برای دارندگان ویزای ساب کلاس 457/482: 12 دعوتنامه

دعوتنامه های ساب کلاس 190: 6 دعوتنامه

دعوتنامه های ساب کلاس 491: 6 دعوتنامه

دعوتنامه های مشاغل مهم ماتریکس ACT (Matrix nominating Critical occupations):

دعوتنامه های ساب کلاس 190: 76 دعوتنامه

دعوتنامه های ساب کلاس 491: 64 دعوتنامه

در جدول زیر اطلاعات به تفکیک آورده شده است:

 

 

 

کد                    

 

گروه شغلی

حداقل امتیاز ساب کلاس190       

 حداقل امتیاز ساب کلاس 491

1311

Advertising,Public Relations &Sales

80

80

1322

FinanceManagers

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

1331

ConstructionManagers

 

65

1351

ICT Managers

 

 

1499

Other Hospitality, Retail and Service Managers

 

 

2124

Journalistsandotherwriters

 

 

2211

Accountants

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

2223

Financial Investment Adv.

 

 

2231

Human ResourceProf.

 

 

2251

Advertising&Marketing Prof.

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

2253

Public RelationsProfessionals

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

2321

Architects& LandscapeArch.

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

2324

Graphic, WebDesigners&Illustrators

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

2332

Civil EngineeringProfessionals

70

75

2339

BiomedicalEngineer

 

 

2411

EarlyChildhood (Pre-prim.)Teachers

115

80

2524

OccupationalTherapists

 

 

2531

G PandResidentMedicalOfficers

65

 

2544

Registered Nurses

65

65

2611

ICT Business&Syst. Analysts

65

65

2613

Software and ApplicationsProg.

65

65

2621

Database and Systems Administrator

65

75

2631

Computer NetworkProfessionals

80

70

2632

ICT Support&TestEngineers

 

60

2713

Solicitors

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

2723

Psychologists

 

 

2724

SocialProfessionals

 

80

2725

Social Workers

60

 

2726

Welfare,Recreation andComm. Arts

 

 

 

 

یونیک ویزا