تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

صفحه اصلی / اخبار / تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

یونیک ویزا
تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

تعداد مجاز صدور دعوتنامه برای ساب کلاس 190 و 491 استرالیا

373 بازدید

اداره مهاجرت استرالیا تعداد دعوتنامه هایی که ایالت های این کشور میتوانند بابت ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 190 و 491 صادر نمایند را اعلام نموده است.

نام ایالت/ قلمرو

تعداد مجاز دعوتنامه برای ساب کلاس 190

تعداد مجاز دعوتنامه برای ساب کلاس 491

ACT

250

45

NSW

550

150

VIC

600

200

QLD

200

200

NT

80

80

WA

200

40

SA

300

600

TAS

250

400

مجموع

2430

1715

 

شایان توجه است آمار جدول فوق تعداد مجاز صدور دعوتنامه در بازه اول جولای تا انتهای اکتبر سال 2020 میباشد.

یونیک ویزا