آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

صفحه اصلی / اخبار / آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

یونیک ویزا
آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

آماری از وضعیت اشتغال مهندسان نرم افزار در استرالیا

25 بازدید


بیش از 55 هزار مهندس نرم افزار در استرالیا مشغول به کارند. میانگین حقوق سالانه مهندسان نرم افزار در استرالیا 125000 دلار و میانگین سنی آنها 37 سال است.
این رشته یکی از پر درخواست ترین عناوین شغلی توسط کارفرماهای استرالیایی است.

درصد اشتغال مهندسان نرم افزار در ایالت های مختلف استرالیا

New South Wales

42.2%

Victoria

31.7%

Queensland

12.2%

South Australia

4.6%

Western Australia

5.4%

Tasmania

0.6%

Northern Territory

0.1%

Australian Capital Territory

3.2%

یونیک ویزا