وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

صفحه اصلی / اخبار / وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

یونیک ویزا
وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

وضعیت اشتغال مهاجران ایرانی در استرالیا

111 بازدید

حدود 15هزار  نفر از ایرانیان استرالیا بیش از 40 ساعت در هفته کار میکنند و مابقی مدت زمانی کمتری را مشغول به کارند.
•  حدود 39 درصد ایرانیان استرالیا در مشاغل حرفه ای مشغول به کار هستند (پزشک، مهندس، معلم و ...)
*984 پزشک ایرانی در استرالیا مشغول به کار هستند  و جمعا حدود 2500 ایرانی در بیمارستانهای استرالیا با عناوین شغلی مختلف مشغول به کارند.
•  حدود 14 درصد در مشاغل تعمیرکار و تکنسین  مشغول به کارند
•  حدود12  درصد در مشغل مدیریتی کار میکنند
•  حدود 9 درصد در مشاغل مشاغل حوزه خدمات اجتماعی و شخصی (مانند پرستار در منزل، آتش نشان و ...) کار میکنند
•  حدود 8 درصد در مشاغل مالی و اداری مشغول به کارند
•  حدود 6 درصد در حوزه فروش و فروشندگی مشغول به کارند
•  حدود 5 درصد به عنوان راننده و اپراتور دستگاه های صنعتی کار میکنند
•  حدود 4 درصد کارگر ساده هستند.
مابقی ایرانیان  در سایر شغل ها مشغول به کارند.

یونیک ویزا