اخبار

صفحه اصلی / اخبار

آرشیو اخبار

یونیک ویزا
بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

بررسی شرایط ایالت ها در خصوص نامینیشن ساب کلاس 491

بررسی شرایط ایالت ها در خصوص نامینیشن ساب کلاس 491

تغییرات پیش بینی شده لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2020

تغییرات پیش بینی شده لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2020

نتایج راند صدور دعوت نامه متقاضیان ویزای کار و مهارت استرالیا در ماه اکتبر

نتایج راند صدور دعوت نامه متقاضیان ویزای کار و مهارت استرالیا در ماه اکتبر

نتایج راند صدور دعوت نامه متقاضیان ویزای کار و مهارت در ماه آگوست

نتایج راند صدور دعوت نامه متقاضیان ویزای کار و مهارت در ماه آگوست

ایالت NSW و برنامه ی 2020-2019 ویزای تخصص و مهارت

ایالت NSW و برنامه ی 2020-2019 ویزای تخصص و مهارت

 دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت دراپریل 2019

بررسی دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت دراپریل 2019

تغییرات فهرست مشاغل مهارتی  استرالیا

تغییرات فهرست مشاغل مهارتی استرالیا در ماه مارچ 2019

تغییرات ویزاهای کاری استرالیا برای پزشکان

تغییرات ویزاهای کاری استرالیا برای پزشکان در سال 2019

فرصت شغلی در استرالیا برای 500 نفر از پرستاران و پیراپزشکان

فرصت شغلی در استرالیا برای 500 نفر از پرستاران و پیراپزشکان

اطلاعات منتشر شده در خصوص اولین راند صدور دعوتنامه سال 2018

اطلاعات منتشر شده در خصوص اولین راند صدور دعوتنامه سال 2018 برای ویزاهای تخصص و مهارت استرالیا

مشاغل اضافه شده به لیست مشاغل ساب کلاس 489 (با اسپانسر منطقه ای)

مشاغل اضافه شده به لیست مشاغل ساب کلاس 489 (با اسپانسر منطقه ای)

آخرین  وضعیت ایالتها وامتیازات مورد نیاز برای اخذ ویزای تخصص و مهارت

آخرین وضعیت ایالتها وامتیازات مورد نیاز برای اخذ ویزای تخصص و مهارت در سال 2018

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در اواسط سال 2018

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در اواسط سال 2018

نحوه صدور و تمدید گواهینامه شاغلین خارج از کشور

نحوه صدور و تمدید گواهینامه شاغلین خارج از کشور

نتایج راند صدور دعوت نامه  مورخ 21 مارچ 2018

نتایج راند صدور دعوت نامه مورخ 21 مارچ 2018

تغییرات لیست مشاغل ویزای اسپانسر کاری استرالیا

تغییرات لیست مشاغل ویزای اسپانسر کاری استرالیا أر ژانویه 2018

حمایت از نیروی کار ایرانی در استرالیا

حمایت از نیروی کار ایرانی در استرالیا

تغییرات ویزای تخصص و مهارت – سپتامبر 2017

تغییرات ویزای تخصص و مهارت – سپتامبر 2017

ظرفیت رشته ها برای برنامه ویزای تخصص و مهارت

ظرفیت رشته ها برای برنامه ویزای تخصص و مهارت

تغییرات ویزای تخصص و مهارت – آگوست 2017

تغییرات ویزای تخصص و مهارت – آگوست 2017

شرایط جدید احراز صلاحیت کسب و کار ها برای اسپانسری ویزای کار استرالیا

شرایط جدید احراز صلاحیت کسب و کار ها برای اسپانسری ویزای کار استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018-2017

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018-2017

تاثیر تغییرات اعمال شده در لیست مشاغل ویزاهای تخصصی و مهارت (Skilled Worker)

تاثیر تغییرات اعمال شده در لیست مشاغل ویزاهای تخصصی و مهارت (Skilled Worker)

اطلاعات ویزای جدید

اطلاعات ویزای جدید "کمبود موقت نیروی کار (TSS)"

حذف ویزای 457 استرالیا و جایگزین شدن با ویزای کمبود موقت نیروی کار (TSS)

حذف ویزای 457 استرالیا و جایگزین شدن با ویزای کمبود موقت نیروی کار (TSS)

تغییرات در ویزای کار و تعطیلات استرالیا

تغییرات در ویزای کار و تعطیلات استرالیا

اعزام 3500 نیروی کار ایرانی به ایرلند

اعزام 3500 نيروي کار ماهر ايراني به ايرلند

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی