دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

صفحه اصلی / اخبار / دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

یونیک ویزا
دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند جولای 2020 )

271 بازدید

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه جولای سال 2020 منتشر گردیده است.

تعداد دعوتنامه های صادر شده در تاریخ 14 جولای 2020 به شرح زیر است:

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 189: 500 دعوتنامه

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی): 100 دعوتنامه

پروسه دریافت دعوتنامه :

متقاضیان دارای امتیاز بالاتر موفق به کسب دعوتنامه شده اند و در مواردی که امتیاز متقاضیان مساوی بوده است اولویت دریافت دعوتنامه با شخصی بوده که EOI وی با امتیاز موثر، زودتر ثبت شده بوده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 95 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه می 2020 ثبت گردیده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 189 دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 90 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در جولای 2020 ثبت گردیده است.

لیست مشاغل پر طرفدار (Pro-rata occupations) در راند 14 جولای2020:

برای مشاغلی که درخواست بیشتری در مقایسه با بقیه رشته های شغلی دارند، رقابت سختی برای اخذ دعوتنامه وجود دارد و اخد دعوتنامه در این مشاغل نیازمند امتیاز بالاتر از حد معمول میباشد. این امر به این علت اتفاق می افتد که در طول سال برای مشاغل پر طرفدار تعداد کافی دعوتنامه برای راندهای مختلف وجود داشته باشد.

در سیستم اسکیل سلکت استرالیا اولویت تکمیل ظرفیت مشاغل برای ساب کلاس 189 بوده و ظرفیت باقی مانده به ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی)اختصاص می یابد. در نتیجه چنانچه ظرفیت مشاغل توسط متقاضیان ساب کلاس 189 تکمیل گردد دعوتنامه ای برای ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) صادر نمیگردد.

مشاغل Pro-rata در این راند به شرح ذیل هستند:

ساب کلاس           

کد گروه شغلی        

گروه شغلی                                                                                      

حداقل امتیاز                 

تاریخ موثر آخرین EOI

189/491

2211

Accountants

N/A

N/A

189/491

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

N/A

N/A

189

2334

Electronics Engineer

90

12/2019

491

2334

Electronics Engineer

95

05/2020

189

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

N/A

N/A

491

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

95

11/2019

189

2339

Other Engineering Professionals

N/A

N/A

491

2339

Other Engineering Professionals

95

11/2019

189/491

2611

ICT Business and System Analysts

N/A

N/A

189/491

2613

Software and Applications Programmers

N/A

N/A

189/491

2631

Computer Network Professionals

N/A

N/A

 

دعوتنامه های صادر شده در سال مهاجرتی 2020-2021 تا کنون:

نکته: جدول زیر شامل دعوتنامه ها ساب کلاس های دارای اسپانسر ایالتی و منطقه ای نمیباشد. این ساب کلاس ها بر اساس شرایط و امتیازات مد نظر ایالت ها و مناطق به صورت جداگانه در طول ماه دعوتنامه دریافت مینمایند.

ساب کلاس ویزا

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

مجموع

189

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

491

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

مجموع

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

یونیک ویزا