اخبار

صفحه اصلی / اخبار

آرشیو اخبار

یونیک ویزا
بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای طرح مهاجرت با اسپانسر منطقه ای  (ساب کلاس 187)

ویزای طرح مهاجرت با اسپانسر منطقه ای (ساب کلاس 187)

ویزای کار موقت در استرالیا- ساب کلاس 400

توضیحاتی در خصوص ساب کلاس 400

آخرین تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

آخرین تغییرات لیست SOL و CSOL

ویزای موقت کار (ساب کلاس 457)

ویزای موقت کار (ساب کلاس 457)

تغییر هزینه ارزیابی مدارک در اداره مهندسین استرالیا

تغییر هزینه ارزیابی مدارک در اداره مهندسین استرالیا

کاهش تعداد دعوتنامه های حسابداران

کاهش تعداد دعوتنامه های حسابداران در سال مالی 17-2016

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای مشاغل پزشکی

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای مشاغل پزشکی در سال 17-2016

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای مهندسان

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای مهندسان در سال مالی 17-2016

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای مشاغل IT

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای مشاغل IT در سال 17-2016

تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای حسابداران و حسابرسان

حداکثر تعداد دعوتنامه های قابل صدور برای حسابداران و حسابرسان در سال مالی 17-2016

حداکثر تعداد دعوتنامه قابل صدور ویزای تخصص و مهارت

حداکثر تعداد دعوتنامه قابل صدور ویزای تخصص و مهارت

ویزای استرالیا برای دارندگان مدارک فنی و حرفه ای

رشته های فنی قابل قبول و شرایط لازم جهت اقدام

ویزاهای مهارتی و کار استرالیا

توضیحاتی در خصوص انواع ویزا های مهارتی و کار استرالیا

دستمزد در استرالیا

اطلاعاتی در خصوص میزان حقوق و دستمزد در استرالیا

شرایط کلی کار در استرالیا

توضیحاتی در خصوص انواع مرخصی،قوانین پایان کار، عقد قرارداد کار، انواع مشاغل

فرصت شغلی در استرالیا

دعوت به همکاری یک شرکت استرالیایی

دعوت به همکاری گروه کاریابی بین المللی کیان

گروه کاریابی بین المللی کیان جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد با شرایط ذیل، به صورت تمام وقت دعوت به همکاری مینماید.

بررسی تعداد دعوتنامه های صادر شده جهت مهاجرت به استرالیا

مجموع تعداد دعوتنامه های صادر شده برای ویزاهای تخصص و مهارت در ماه ژانویه سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. همچنین کوتاه شدن زمان صدور دعوتنامه ها برای مشاغلی نظیر حسابداری، تحلیلگران فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب و کار وبرنامه نویسی نرم افزار و اپلیکیشن نیز قابل توجه بوده است.

آخرین اطلاعیه دپارتمان صنعت NSW جهت مهاجرت به استرالیا

دپارتمان صنعت ایالت NSW در آخرین اطلاعیه خود موارد ذیل را اطلاع رسانی کرده است. مراحل بررسی پرونده های Business Talent (ساب کلاس132) از تاریخ 29 ژانویه سال 2016 کاهش یافته است.