شرایط اسپانسری ایالت ACTبرای متقاضیان ویزای تخصصص و مهارت

صفحه اصلی / اخبار / شرایط اسپانسری ایالت ACTبرای متقاضیان ویزای تخصصص و مهارت

شرایط اسپانسری ایالت ACTبرای متقاضیان ویزای تخصصص و مهارت

یونیک ویزا
شرایط اسپانسری ایالت ACTبرای متقاضیان ویزای تخصصص و مهارت

شرایط اسپانسری ایالت ACTبرای متقاضیان ویزای تخصصص و مهارت

420 بازدید

 

تاریخ آخرین آپدیت: 1398.10.11 (1 January 2020)

شایان ذکر است که این لیست توسط ایالت در ماه های ژانویه و جولای هرسال مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد و احتمال تغییر کد و شرایط خاص آن وجود دارد.

 

  1. 133111 Construction Project Manager: مدیر پروژه ساخت.

ü      دارای حداقل یکسال سابقه کار در سه سال گذشته

ü      دارای مدرک زبان انگلیسی معادل 7 آیلتس در هر مهارت

  1. 234914 Physicist : کارشناس فیزیک/ فیزیکدان.

ü      دارای حداقل یکسال سابقه کار در ACT

ü      دارای مدرک زبان انگلیسی معادل 7 آیلتس در هر مهارت

  1. 233411 Electronics Engineer: مهندس الکترونیک.

ü      دارای حداقل یکسال سابقه کار در سه سال گذشته

ü      دارای مدرک زبان انگلیسی معادل 7 آیلتس در هر مهارت

  1. 234211 Chemist : کارشناس شیمی/ شیمیدان.

ü      دارای حداقل یکسال سابقه کار در ACT

ü      دارای مدرک زبان انگلیسی معادل 7 آیلتس در هر مهارت

  1. 232414 Web Designer: طراح وب.

ü      دارای حداقل یکسال سابقه کار در سه سال گذشته

ü      دارای مدرک زبان انگلیسی معادل 7 آیلتس در هر مهارت

یونیک ویزا