دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل2020 )

صفحه اصلی / اخبار / دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل2020 )

یونیک ویزا
دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل2020 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل2020 )

295 بازدید

پروسه صدور دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا در تاریخ 11 اپریل2020 انجام شد و نتایج این راند به شرح ذیل است:

**تعداد دعوتنامه های صادر شده ساب کلاس 189: 50 دعوتنامه

** تعداد دعوتنامه های صادر شده ساب کلاس 491 با اسپانسر خانوادگی: 50 دعوتنامه

پروسه دریافت دعوتنامه :

متقاضیان دارای امتیاز بالاتر موفق به کسب دعوتنامه شده اند و در مواردی که امتیاز متقاضیان مساوی بوده است اولویت دریافت دعوتنامه با شخصی بوده که EOI وی با امتیاز موثر، زودتر ثبت شده بوده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 85 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در تاریخ 10 اپریل 2020 یعنی تنها یک روز قبل از شروع راند ثبت گردیده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 189 دعوتنامه دریافت نموده اند نیزحداقل 95امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در تاریخ 25مارچ2020 ثبت گردیده است.

دعوتنامه های صادر شده از ابتدای سال مهاجرتی 2019-202تا کنون:

نکته: جدول زیر شامل دعوتنامه ها ساب کلاس های دارای اسپانسر ایالتی و منطقه ای نمیباشد. این ساب کلاس ها بر اساس شرایط و امتیازات مد نظر ایالت ها و مناطق به صورت جداگانه در طول ماه دعوتنامه دریافت مینمایند.

 

ساب کلاس

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

جمع

189

1,000

100

100

1,500

250

250

1,000

1,000

1,750

 50

7,000

491

با اسپانسر خانوادگی

 

 

 

 

 

200

300

500

300

 50

1,350

 

 

لیست مشاغل پر طرفدار (Pro-rata occupations) در راند 11 اپریل 2020:

برای مشاغلی که درخواست بیشتری در مقایسه با بقیه رشته های شغلی دارند، رقابت سختی برای اخذ دعوتنامه وجود دارد و اخد دعوتنامه در این مشاغل نیازمند امتیاز بالاتر از حد معمول میباشد. این امر به این علت اتفاق می افتد که در طول سال مهاجرتی برای مشاغل پر طرفدار تعداد کافی دعوتنامه برای راندهای مختلف وجود داشته باشد.

در سیستم اسکیل سلکت استرالیا اولویت تکمیل ظرفیت مشاغل برای ساب کلاس 189 بوده و ظرفیت باقی مانده به ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی)اختصاص می یابد. در نتیجه چنانچه ظرفیت مشاغل توسط متقاضیان ساب کلاس 189 تکمیل گردد دعوتنامه ای برای ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) صادر نمیگردد.

مشاغل Pro-rata در راند 11 اپریل 2020 به شرح ذیل هستند:

ساب کلاس

کد

نام شغل

امتیاز

189

2211

Accountants

100

189

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

95

189

2334

Electronics Engineer

95

491

2334

Electronics Engineer

95

189

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

95

491

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

105

189

2339

Other Engineering Professionals

95

491

2339

Other Engineering Professionals

105

189

2611

ICT Business and System Analysts

95

491

2611

ICT Business and System Analysts

105

189

2613

Software and Applications Programmers

95

491

2613

Software and Applications Programmers

95

189

2631

Computer Network Professionals

95

یونیک ویزا