ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا

صفحه اصلی / اخبار / ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا

ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا

یونیک ویزا
ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا

ویزای کار کمبود تخصص موقت (ساب کلاس 482) استرالیا

341 بازدید

 

ساب کلاس 482 یک ویزای کاری موقت است. این ویزا محدودیت سنی ندارد و متقاضیان میتوانند با داشتن حداقل  18 سال برای آن اقدام نمایند ولی با داشتن سن کمتر از 45 سال شانس بیشتری خواهید داشت. این ویزا دارای سه نوع کوتاه مدت ، میان مدت و نوع توافقنامه کاری(Labour agreement stream)میباشد.

برای اخذ ویزا با نوع کوتاه مدت که معمولا دو ساله است ، متقاضیان باید شغلی داشته باشند که در لیست STSOL  وجود داشته باشد.

برای اخذ ویزا با نوع میان مدت که معمولا 4 ساله است، متقاضیان باید شغلی داشته باشند که در لیست MLTSSL  یا ROL وجود داشته باشد.

متقاضیان ویزای کار ساب کلاس 482 حتما باید اسپانسری یک کارفرمای تایید شده در استرالیا را داشته باشند. منظور از بیزینس تایید شده این است که باید اثبات شود که بیزینس به صورت قانونی در حال فعالیت در استرالیا میباشد. مواردی که برای اثبات فعالیت قانونی میتوان از آنها استفاده نمود عبارتند از: شناسایی ABN صحیح ، ثبت نام تجاری، ارائه ی بیانیه های کسب و کار (BAS) و صورت حساب های مالی و همچنین نشان دادن تعهد برای آموزش شهروندان استرالیایی و مقیمان دائم و رعایت شرایط کار و دیگر قوانین استرالیا.

همچنین این بیزینس زمانی میتواند اسپانسر شخصی خارج از استرالیا شود که نشان دهد برای جذب نیروی کار مورد نظر خود در داخل استرالیا  تبلیغات و درخواست نیروی کار نموده است ولی موفق به استخدام فرد مناسب نشده است. مدارک این تبلیغات در پروسه اخذ ویزا میبایست ارائه گردد.

چنانچه بیزینس واجد شرایط فوق باشد و اسپانسر فرد متقاضی گردد وی  با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با شغل مورد نظر میتواند جهت دریافت ویزا اقدام نماید.

چنانچه متقاضی متاهل باشد همسر و فرزندان وابسته وی نیز این ویزا را دریافت مینمایند  و امکان کار و تحصیل در استرالیا را خواهند داشت.

*مدت زمان دریافت ویزای 482:

طبق آمار اداره مهاجرت استرالیا 90 درصد افراد متقاضی  نوع کوتاه مدت این ویزا ، طی 48 روز ویزای خود را دریافت مینماید و  90 درصد متقاضیان نوع میان مدت آن طی 62 روز ویزای خود را دریافت مینمایند.

*هزینه قانونی اخذ ویزای کار از طریق ساب کلاس 482 در سال 2020 برای نوع کوتاه مدت:

متقاضی اصلی: 1265دلار استرالیا

همسر وی:1265 دلار استرالیا

هرفرزند زیر 18 سال: 320 دلار استرالیا

هزینه قانونی اخذ ویزای کار از طریق ساب کلاس 482 در سال 2020 برای نوع میان مدت:

متقاضی اصلی: 2645دلار استرالیا

همسر وی:2645 دلار استرالیا

هرفرزند زیر 18 سال: 660 دلار استرالیا

هزینه قانونی اخذ ویزای کار از طریق ساب کلاس 482 در سال 2020 برای نوع توافقنامه کاری:

متقاضی اصلی: 2645دلار استرالیا

همسر وی:2645 دلار استرالیا

هرفرزند زیر 18 سال: 660 دلار استرالیا

مدرک زبان مورد نیاز برای اخذ ویزای کار با ساب کلاس 482:

متقاضی میبایست نشان دهد که از توانایی زبان انگلیسی برخوردار است.

 برای نوع کوتاه مدت این ویزا داشتن مدرک آیلتس با نمره حداقل 4.5 در هر مهارت الزامی است. (نمره میانگین از 5 نباید کمتر شود)

برای نوع میان مدت این ویزا  داشتن مدرک آیلتس با نمره حداقل 5 در هر مهارت الزامی است.

برای نوع توافق کاری این ویزا نمره مورد نیاز بر اساس آنچه در  توافقنامه کارفرما و دولت استرالیا تعیین شود، مشخص میگردد.

یونیک ویزا