بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

صفحه اصلی / اخبار / بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

یونیک ویزا
بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

بررسی اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020

296 بازدید

اداره مهاجرت استرالیا در اولین راند صدور دعوتنامه ویزای تخصص و مهارت در سال 2020 تعداد 1300 دعوتنامه صادر نموده که از این تعداد 1000 دعوتنامه برای سابکلاس 189 و الباقی برای 491 (با اسپانسر خانوادگی)صادر گردیده است.

حداقل امتیاز به میزان کمی کاهش داشته و به امتیاز 90 رسیده است و بیشترین افرادی که دعوتنامه را دریافت نموده اند در ماه اکتبر 2019 اقدام به لاج پرونده خود کرده اند.

مشاغل پر طرفدار (Pro-rata occupations)

برای اخذ دعوتنامه در مشاغلی که متقاضیان آنها نسبت به سایر مشاغل بیشتر است، امتیازات متقاضی میبایست بالا باشد.

دعوتنامه ها ابتدا به متقاضیان ساب کلاس 189 تعلق میگیرد و ظرفیت باقی مانده به متقاضیان ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) تخصیص داده میشود.

جدول امتیازات راند مشاغل پر طرفدار در ماه ژانویه 2020 به شرح ذیل می باشد.

 

Occupation ID

Description

Minimum Points Score

Latest date of EOI

2211

Accountants

95 (SC189)

23/04/2019 1:56pm

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

95 (SC189)

18/10/2019 10:51am

2334

Electronics Engineer

90 (SC189)

25/09/2019 6:35am

2334

Electronics Engineer

95 (SC491)

03/01/2020 3:10pm

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

90 (189)

01/06/2019 4:20pm

2339

Other Engineering Professionals

90 (SC189)

28/08/2019 12:31pm

2611

ICT Business and System Analysts

90 (SC189)

01/09/2019 9:12am

2613

Software and Applications Programmers

90 (SC189)

02/10/2019 8:32am

2613

Software and Applications Programmers

90 (SC491)

11/12/2019 7:33pm

2631

Computer Network Professionals

90 (SC189)

30/09/2019 4:46pm

2631

Computer Network Professionals

90 (SC491)

20/11/2019 2:40pm

 

دعوتنامه برای چه کسانی صادر شده است؟

مهندسین نرم افزار و برنامه نویسان بیشترین تعداد دعوتنامه ها را به خود اختصاص داده اند . 298 دعوتنامه برای ساب کلاس 189 و 491 این مشاغل صادر گردیده است.

پنج مورد از پرطرفدارترین مشاغل 53 درصد از کل دعوتنامه ها را دریافت کرده اند. که به جز برنامه نویسان الباقی مشاغل پرطرفدار به شرح ذیل است :

 

1-      متخصصان پایگاه داده و امنیت ICT با 121 دعوتنامه

2-      حسابداران با 98 دعوتنامه

3-      متخصصین تحلیل سیستم ها و کسب و کارها با 93 دعوتنامه

4-      مهندسان عمران با 76 دعوتنامه

 

پایینترین آمار دریافت دعوتنامه به مشاغل تصویر برداری پزشکی به تعداد 1 دعوتنامه، مدیریت ساخت 3 الی 4 دعوتنامه ، مشاورین مدیریتی 3 دعوتنامه و نقشه کشان با 4 دعوتنامه اختصاص دارد.

یونیک ویزا