دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت در تاریخ 2020.06.11

صفحه اصلی / اخبار / دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت در تاریخ 2020.06.11

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت در تاریخ 2020.06.11

یونیک ویزا
دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت در تاریخ 2020.06.11

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت در تاریخ 2020.06.11

270 بازدید

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189 و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه جون سال 2020 منتشر گردیده است. دولت استرالیا به صورت دقیق شرایط متقاضیان مهاجرت و ویزاها را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که با پروتکول های بهداشتی این کشور در مقابل COVID-19مطابقت دارند و فرصت های شغلی شهروندان استرالیا تضعیف نمیشود .

تعداد دعوتنامه های صادر شده در تاریخ 11/06/2020 :

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 189: 170 دعوتنامه

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی): 30 دعوتنامه

پروسه دریافت دعوتنامه :

متقاضیان دارای امتیاز بالاتر موفق به کسب دعوتنامه شده اند و در مواردی که امتیاز متقاضیان مساوی بوده است اولویت دریافت دعوتنامه با شخصی بوده که EOI وی با امتیاز موثر، زودتر ثبت شده بوده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 70 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در اپریل 2020 ثبت گردیده است.

افرادی که در این راند با ساب کلاس 189 دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 85 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در فوریه 2020 ثبت گردیده است.

لیست مشاغل پر طرفدار (Pro-rata occupations) در راند 11 جون 2020:

برای مشاغلی که درخواست بیشتری در مقایسه با بقیه رشته های شغلی دارند، رقابت سختی برای اخذ دعوتنامه وجود دارد و اخد دعوتنامه در این مشاغل نیازمند امتیاز بالاتر از حد معمول میباشد. این امر به این علت اتفاق می افتد که در طول سال مهاجرتی برای مشاغل پر طرفدار تعداد کافی دعوتنامه برای راندهای مختلف وجود داشته باشد.

در سیستم اسکیل سلکت استرالیا اولویت تکمیل ظرفیت مشاغل برای ساب کلاس 189 بوده و ظرفیت باقی مانده به ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی)اختصاص می یابد. در نتیجه چنانچه ظرفیت مشاغل توسط متقاضیان ساب کلاس 189 تکمیل گردد دعوتنامه ای برای ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) صادر نمیگردد.

مشاغل Pro-rata در این راند به شرح ذیل هستند:

ساب کلاس                     

گروه شغلی

          حداقل امتیاز

189/491

Accountants

         اعلام نشده

189/491

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

         اعلام نشده

189/491

Electronics Engineer

         اعلام نشده

189/491

Industrial, Mechanical and Production Engineers

          اعلام نشده

189

Other Engineering Professionals

95

491

Other Engineering Professionals

95

189/491

ICT Business and System Analysts

اعلام نشده

189/491

Software and Applications Programmers

اعلام نشده

189/491

Computer Network Professionals

اعلام نشده

 

 

 

یونیک ویزا